is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neer de goederen naar de klanten bezorgd moeten worden of in andere gemakkelijk bereikbare plaatsen in het maeaziin' wanneer de klant de goederen wil meenemen g '

Naam

Limite

Adres" -

N°.

Handelsadres

Inkooper "

Opmerkingen

Formulier 25.

Ses ïp;efokSeVSo°t ÏSp.'SSS* Ingeblad'paplHshe^Vwelï "ie

inlichtingen voor de credietafdeeling en waarop van tiid tnt SnrZ eHe edee'ingen van financieelen aafd geschreven mulfer 26).'e credietafdeeli"g van nut kunnen zijn (for-

^efTwelke" dooT'dP^R °P ee" Bank in betaIing

aanteekemna • k e/uggezonden wordt met dl

aanteekening. „niet genoeg geld gedeponeerd" of wannppr

eldaananheeftZ1nfngen geërfd ?f een Sroote kapitaalbelegging gedaan heeft, of wanneer andere opgaven te vermeldpn Win

rp\efÏÏ™aa„geTeet„dedie,a,<ieeli"g' dan wordl dati

in zijn grootboek een rekening te openen. '