is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ph.L+k1 '4 'Si een soort van veiligheidsklep, waardoor de credietbeoordeelaar er op opmerkzaam wordt gemaakt dat de rekening ongeveer het maximum bereikt heeft, waarboven de: ktant met gaan mag. De limite is natuurli k zeer ver schillend en stelt niet zoo zeer het hoogste bedrag voor waarmee de betreffende klant mag belaft worden maar Sfn Li ♦ gfm,dde,lde van de maandelijksche rekening van

van $ 40 tot% 5Ï7 ^ mag maandeliiks gemiddeld van $ 40 tot $ 50 bedragen en voorzien zijn van de aantekening „hmite $ 50,-", en toch, wanne'er het bv. zou gaan om een crediet van eenige honderden dollars ter meubileenng van een woning, dan vormt de „limite $ 50,-"teen hindernis, maar wordt de zaak door de credietafdeeling in bizondere overweging genomen.

Wanneer een klant van adres verandert, dan wordt dat on formulier 28 aangegeven, welk in duplo is opgesteld zoodat

?en Hvan dieu beide in het kaartenvak opgêborgen wordt, het andere in het bezit van den boekhoude? en van

kunnèSnPwwden g d'C aanteekeni"gen vermeld

TrmHn6,4a^ngsvr°^r^vaardeni waarop slechts weinig uitzonderingen toegestaan worden, zijn gewoon, n 1 rekeningen, die op den eersten der volgende maand zijn'uitgeschreven, moeten zoo verwacht men, vóór den 15en der maand betaald zijn.

Wanneer het op den een of anderen grond raadzaam is een

SS"!!? f hC Sluiten' hftziJ' ™t of zonder den wensch vaü f™. £ant' dgn wordt formulier 28 ingevuld en daarin de

oorzaken van het sluiten der rekening in het kort aangegeven waarna dit wordt meegedeeld aan de verschillende personen'

.VrKken,n,S 7an moeten dragen en komt het formulier ten slotte bij de afzonderlijke kaartenvakken, waar de aanteeke-

mngen alle met het woord „afgesloten" worden gemerkt

Warenhuizen.

7