is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor het bedrag van den klant ontvangen, is een leeg geperforeerd vakje gereserveerd, dat de kassier gemakkelijk er af kan nemen en als controle behoudt. Het bovenste deel van den bon gaat naar het controlekantoor, het onderste blijft aan de Kas, het duplicaat van het geheel ontvangt de kooper bij de goederen. Het is van groot gewicht, juist vast te stellen hoeveel de klant in contanten betaalde; deze kan met of zonder opzet beweren een grooter geldstuk in betaling gegeven te hebben, dan het geval was.

Wanneer de goederen den klant naar huis bezorgd moeten worden, moeten naam en adres op form. 29 aangeteekend worden. Daarna wordt formulier 30 ingevuld, de bezorgbon voor betaalde goederen. Voor een goed werkend afleveringsysteem is het van het grootste belang, dat naam en adres beslist juist geschreven worden en dat de bezorgbon precies overeenstemt met den verkoopbon.

Aan den bovenkant van formulier 30 bevindt zich een kwitantie, welke door den inspecteur afgestempeld en den klant gegeven wordt. In geval van verlies vergemakkelijkt deze kwitantie het vinden van het duplicaat van form. 30, dat in de expeditie is ingevuld. De lijn, waar bij staat: voor rekening van wordt alleen ingevuld, indien de goederen bezorgd moeten worden aan een opgegeven adres, maar door iemand anders gekocht zijn. In geval van vergissing of verlies enz. is dit een practische instelling.

Wanneer de goederen als ijlgoed of vrachtgoed verzonden worden, of er zijn andere instructies betreffende de bezorging noodig, dan zijn daarvoor onderaan twee regels opengelaten. Het origineel of het eerste gedeelte van formulier 30 wordt op het pakket geplakt, het duplicaat blijft in het register der expeditie.

Wanneer een klant op crediet koopt wordt als verkoopbon formulier 31 gebruikt. Het onderscheid tusschen dit form. en form. 29 bestaat ten eerste in de kleur. Form. 29 is lichtgrijs, form. 31 is geel, de controleurs kunnen beide dus gemakkelijk uit elkaar houden.