is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Achterzijde van formulier 33.

MEN MAKE NIET DEZELFDE VERGISSING TWEEMAAL!

Men vergete niet, den verkoop op den verzamelbon aan te teekenen.

Men vergete niet, naam en adres op den bon te schrijven.

De laatste verkooper of de inspecteur vergete niet, duidelijk nummer en naam in te vullen.

Men vuile geen bezorgbon in, als men niet de laatste verkooper is.

Men houde geen verzamelbon tot den volgenden dag bij zich, maar zende dien aan de verzamelkas.

Men vergete niet, dat een verzamelbon een groot gemak is voor den klant, die een aantal inkoopen wenscht te doen.

Men voltooie den verzamelbon geheel, vóór men aan ander werk gaat. De verkoop is niet afgeloopen, vóór de verkoopbon en de goederen den inspecteur zijn overhandigd.

Wanneer artikelen niet in voorraad zijn, of indien veranderingen noodzakelijk zijn, dan moet de verkooper dit op den verzamelbon aanteekenen.

Er zijn geen twee zaken met volkomen gelijke exploitatie, de systemen verschillen en men kan geen volstrekt vaste regels aangeven, maar overal zijn snelheid en nauwkeurigheid van het allergrootste gewicht en er moet bizonder op gewezen worden, dat alle verkoopers en verkoopsters de uiterste zorgvuldigheid aanwenden bij het noteeren van naam en adres der klanten. In elke zaak dient een systeem ingevoerd te worden, waarbij zooveel mogelijk vergissingen vermeden worden en dat te gelijker tijd den gang der goederen regelt van de toonbank tot aan de expeditie. Abuizen komen overal wel eens voor, maar een goed geregelde bezorgdienst zal niet alleen snel en nauwkeurig afleveren, maar ook vergissingen spoedig en juist ophelderen en in orde brengen,