is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meestal is de schriftelijke opstelling der advertenties door de afdeelingschefs te zeer verschillend van vorm en belemmert het bereiken van de gewenschte resultaten. Daarom verzamelt de advertentie-employé alle mogelijke ideeën en drukt ze uit in een bepaalden vorm.

Het is beter, wanneer de advertentie-employé meermalen zelf de verschillende afdeelingen bezoekt, om een juist oordeel te verkrijgen, maar hij heeft hiertoe zelden de gelegenheid, omdat zijn bezigheden hem op zijn kantoor binden, waar men hem dan ook steeds kan vinden.

Een andere methode om manuscripten te verkrijgen bestaat daarin, dat dikwijls samenkomsten in het advertentiekantoor plaats hebben met de afdeelingschefs. De advertentieaanvrage van Siegel Cooper & Co. te Chicago is zeer eenvoudig. De datum is niet ingevuld. Het formulier luidt als volgt:

Den Heer Afdeeling N°

Gelieve mij voor (datum) advertentie en (afdeeling) manuscript te overhandigen.

Hier volgen eenige oningevulde regels.

Dit wordt onderteekend door den chef der advertentieafdeeling. Aan den voet staat nog het volgende:

„Bij ontvangst van deze aanvrage moet het manuscript onmiddellijk ingeleverd worden. Gelieve niet meer te leveren dan van u verlangd wordt. Indien de ruimte niet toereikend mocht zijn, raadpleeg mij dan onmiddellijk. In geval u iets bizonders hebt, geef mij dan te voren kennis ervan, opdat ik maatregelen kan nemen. Wanneer uw advertentie-materiaal niet bijtijds ingeleverd wordt, wordt het zonder verder doorkijken in druk gegeven."