is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Carson, Pirie, Scott & Co., Chicago. Advertentie-manuscript. Afdeeling nn

Chef van het advertentiekantoor. Hierbij geef ik mijn advertenties in overeenstemming met uw opgave ter plaatsing

voor verkoop. Afdeelingsinkooper.

Inkoopsprijs Artikelen en omschrijving. Prijzen

Men beschrijve slechts deze zijde van het papier.

De inkoopers zijn verplicht onmiddellijk na ontvangsreëner aanvrage van het advertentiebureau hun manuscript op te stellen, zooals de instructie luidt. Onnoodige vertraging heeft het overslaan der afdeeling ten gevolge.

Datum

Siegel, Cooper & Co. The Big Store, Chicago, III. Advertenties-memorandum. Afdeeling

Te plaatsen voor verkoop.

Uw manuscript moet ten advertentiekantore zijn als volgt: Te plaatsen Maandag, manuscript den voorafgaanden Donderdag

• £,lnsdaf . . . Vrijdag 8

Woensdag, . . , Zaterdlg

. Donderdag, . . . Maandag

Vrijdag, . . . Dinsdag

* * Zaterdag » . . Woensdag

Men beschrijve slechts deze zijde van het papien~

De inkoopers zijn verplicht, onmiddellijk na ontvangst eener aanvrage van het advertentiebureau hun manuscript op te stellen, zooals de instructies luiden. Verontschuldigingen van

8