is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gCfrU/k De gedachte aan den kans op dat

voortdurende toezicht dwingt de verkoopers tot flink werken. Maar ook door een vriendelijken blik, een bemoedigend lachje van den chef wordt de arbeid lichter, de dag korter de belangstelling in de zaak versterkt. '

Wanneer een employé geld of voorwerpen van waarde in et magazijn vindt en deze op de aangewezen plaats afgeeft, verhoogt dit het vertrouwen in zijn eerlijkheid. Wordt nu evenwel dat geld niet binnen een vastgestelden termijn afgehaald,

hlh' ,n,nen een ,yeek> dan geve men het den vinder Daardoor behoudt men zijn gevoel van eigenwaarde en de achting zijner employes. K

Iets anders is het met geld, dat b.v. in haast of drukte aan de kas is blijven liggen. Daarvan is niemand de vinder en wanneer zich de betreffende klant niet aanmeldt en door het noemen van het bedrag zijn identiteit bewijst, dan storte men

of dergelijke behoeve der employés, een pensioenkas

Iedere straf moet rechtvaardig zijn, om uitwerking te hebben

h»KK 3g "m , minsten sch!in van persoonlijke antipathie nebben. Men verlangt natuurlijk nauwgezet personeel, dat e gegeven voorschriften opvolgt; daarom moeten boeten vastgesteld en uitgevoerd worden. Wanneer de firma het geld zou behouden, zou het boetestelsel den schijn geven, alsof het daarom toegepast werd. Om die afschuwelijke gedachte in het geheel niet te laten opkomen, storte men alle boeten in een kas voor het personeel.

Vele chefs zijn er, die denken, er zonder die vastgestelde

lten ** k°mten.;., blJ een groot personeel is dit echter onmogelijk. Dikwijls wordt dan een kalm opgelegde boete vervangen door het afsnauwen of uitschelden van den betreffenden employé en dat is natuurlijk uiterst onaangenaam, zoowel voor dengene, die uitscheldt, als voor dengene, die uitgescholden wordt en voor de geheele zaak.

t I