is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOE MARSHALL FIELD & Co. ZICH HOEDEN TEGEN

DIEFSTAL.

Alle groote Amerikaansche warenhuizen en manufactuurzaken abonneeren zich door jaarlijksche contracten bij een detectiefbureau, dat alle detectiefwerk voor zijn klanten op zich neemt. De reden, waarom die groote firma's niet hun eigen defectiefs in dienst hebben, is dat zij op deze manier van alle verantwoordelijkheid ontslagen zijn, b.v. in gevallen van wederrechtelijke arrestatie.

Wanneer een detectief de hand legt op een dief, die later zijn onschuld bewijst en de firma om schadevergoeding aanspreekt, dan draagt het detectiefbureau alle verantwoordelijkheid, Marshall Field & Co. hebben niets met de aangelegenheid te maken.

Mc. Guire & White, een detectiefbureau te Chicago, dat filialen heeft in alle groote steden van Amerika, heeft de beste detectiefs in dienst, die bijna alle beroeps-winkeldieven van geheel Amerika kennen en op de hoogte zijn van al hun streken en listen. Wanneer b.v. goederen verpand worden, doet de pandhuishouder er mededeeling van aan het detectiefbureau, en geeft daarbij een beschrijving van den persoon, die de goederen beleend heeft.

Het bureau heeft ook dames in dienst, die bekend zijn onder den naam van „stoolpigeons." Dezen mengen zich onder het koopende publiek en doen dienst als spion tegen de winkeldieven. Op deze wijs kent soms het bureau den dief en het gestolene lang vóór de bestolen firma er iets van weet. Het bureau zendt dagelijks drie detectiefs ter bewaking naar Marshall Field & Co., van de opening des morgens tot dat des avonds de laatste persoon het gebouw verlaten heeft. De eene houdt zich steeds op daar waar het drukste verkeer is, dus in de benedenverdieping dicht bij den ingang. De tweede is aanwezig in de afdeelingen, waar voorwerpen van groote waarde verkocht worden, b.v. echte kanten, pels- en bontwerken enz. In de goud- en juweelenafdeeling is geen