is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men eventueel een klant, wat natuurlijk altijd van het grootste gewicht is. Misschien raakt men ook daarbij een slechten ongemanierden verkooper kwijt, wat van niet minder belang is' Meermalen dan men denkt is ook de klant zelf de schuldige, die de beleefd gegeven ophelderingen van den verkooper niet wil aannemen. Hierin zal de autoriteit en het tactvolle optreden van den beambte, belast met het toezicht, licht moeten verspreiden, en is van veel gewicht voor den verkooper.

Veel verkoopen kunnen gemist worden door het onaangename antwoord: „juist uitverkocht," dat misschien den klant weerhoudt, zijn verdere inkoopen in het magazijn te doen. Ook hier kan genoemde beambte den klant dikwijls tevreden stellen, door mee te deelen, hoe het komt, dat het gevraagde artikel niet in voorraad is, wanneer men het weer te wachten is, belofte van toezending enz.

Zoo zijn er nog veel dergelijke gevallen. De goede employés werken beter, wanneer zij een waakzaam oog op zich voelen rusten, voor de middelmatigen en de slechten is dit bepaald noodzakelijk.

RECLAMEDAGEN EN RECLAMEDAGEN VOOR EEN SPECIAAL ARTIKEL

zijn van groote beteekenis voor den modernen winkelier. Zij beteekenen een grondige opruiming, een gelegenheid tot toetsing van de waarde der artikelen, zoowel als van de algemeene bekwaamheden van chefs en bedienden en zij verlevendigen de zaken in den stillen tijd.

Het werkelijke doel van die reclamedagen is echter, hen die men als klanten wenscht te verkrijgen, niet alleen de goedkoop aangeboden artikelen te toonen, maar ook de magazijnen, het bedrijf en het dagelijks ontvangen en uitstallen van andere goederen. Annonceert men zoo'n reclamedag, dan moeten ook werkelijk alle goederen, de frissche en zulke die al lang gelegen hebben, of die niet vlot verkocht werden,