is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

branche van uw zaak, dient uw winst in evenredigheid te zijn met de waarde der artikelen, vergeleken met andere bovenkleeren. De tijd in het jaar, dat pels- en bontwerk verkocht wordt, is kort in vergelijk met den tijd voor andere kleeren, maar den geheelen tijd steekt toch uw geld in de bontafdeeling. Daarom moet de winst groot genoeg zijn, om de rente voor het vastgelegde kapitaal eruit te halen. De andere kleeren verkoopt men het geheele jaar, de voorraad wisselt meermalen, het kapitaal werkt sneller, de winst is spoediger gemaakt. Daarom moet de winst procentsgewijze lager berekend worden.

De tegenwoordige handelsprincipen verlangen, dat alle artikelen duidelijk geprijsd zijn, zoodat elke klant den prijs kan zien en lezen. Daardoor kan elke koop gemakkelijker gesloten worden en wordt het vertrouwen in de firma gesterkt. Veel kooplieden zoeken te misleiden door met twee prijzen te merken. Dit is echter een slecht principe. Het zien van twee prijzen wekt het wantrouwen op van de klanten. Alleen bij uitverkoopen kunnen somtijds dubbele prijzen gemotiveerd zijn, en ook dan is dit nog zeer te betwijfelen. De winstberekening op zeker artikel is afhankelijk van de zekerheid of men den geheelen voorraad tegen den aangegeven prijs kan kwijt worden. B.v. honderd dozijn overhemden worden ingekocht en met 40 °/0 winst geprijsd. Nu worden vijftig dozijn voor dien prijs verkocht. Intusschen is een nieuw model of een nieuwe kleur uitgekomen en men is genoodzaakt, den prijs te verminderen.

Deze reductie laat slechts 20 °/0 winst over.

Opnieuw worden 25 dozijn verkocht. Daarna wordt alweer een prijsverlaging noodig en men verkoopt ze tegen inkoopsprijs. In plaats van een zekere winst te maken heeft men nu bijna een verlies geleden. Laten wij het eens berekenen:

50 dzn. overhemden è $ 18 + 40 °/0 == $ 900 + $ 360

25 „ „ „ „ 18 + 20 #/„ = „ 450 + „ 90

25 , „ . . 18+ Oon= . 450+ , 0

100 dzn. inkoop $ 1800 + $450 winst.