is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor den sollicitant.

EJke betrekfciHg up deze sollicitatie ingenomen, is slechts tijdelijk. Wij behouden ons onvoorwaardelijk het recht voor u ten allen tijde te ontslaan. Als regel wordt niemand zonder grond ontslagen. In geval wij u aannemen, houden wij het voor onzen plicht, allen die u aanbevolen hebben, mee te deelen op welke gronden wij u eventueel ontslaan.

Marshall Field & Company.

Datum

(Elke vraag moet volledig en nauwkeurig beantwoord worden.)

Naam voluit Adres: Chicago

Voor welke betrekking meldt ge u aan?

Van welke branche of van welk artikel hebt ge ondervinding?

Naam en adres uwer laatste betrekking

Als hoedanig werkzaam geweest?

Hoe lang?

Salaris ?

Wanneer vertrokken?

Waarom?

Aanbeveling van vroegere chefs

Naam Adres

Wanneer vertrokken?

Werkte onder Hoe lang

In welke betrekking?

(Dit volgt nog twee maal).