is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De volgende personen (geen familieleden) zijn borg voor

mijn eerlijkheid, mijn karakter en mijn bekwaamheid.

Naam Adres Positie

" » n

» » »

Waart ge reeds vroeger bij ons in betrekking?

Engros of detail?

Wanneer? Salaris?

Gehuwd, ongehuwd of gescheiden?

Ouderdom ?

Zijt ge gezond?

Hebt ge gebreken in zien, hooren, spreken enz.?

Maakt ge gebruik van alcoholische dranken?

Rookt ge cigaretten?

Woont ge bij uw ouders, familie of in pension ?

Hebt ge onbetaalde rekeningen?

Welke scholen hebt ge bezocht?

Wanneer zijt ge voor het laatst ingeënt?

Door wien?

(Vaccinebewijs in elk geval hierbij te voegen)

Voor Aangesteld Salaris