is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET S0USTERRA1N VAN MARSHALL FIELD & Co.

is een der grootste en meest volmaakte verkooplokaliteiten der wereld. Dit sousterrain heeft een oppervlakte, grooter dan een der overige verdiepingen, daar het zich nog uitbreidt onder het trottoir, 25 voet verder dan de rooilijn van het gebouw. Deze ruimte onder het trottoir is op zich zelf al een groot magazijn, 400 voet lang en 25 voet breed is waarlijk voor veel steden geen kleine winkel. Onder het trottoir bevinden zich nog andere lokalen, tezamen verscheiden duizenden vierkante voet.

Het nieuwe gedeelte van het kolossale magazijn van Marshall Field & Co., op den hoek der State- en Washingtonstraten, is een voorbeeld van elegantie en uitgestrektheid, en zal elk koopman interesseeren. Het nieuwe sousterrain munt uit door keurige inrichting en door de logische plaatsing der afdeelingen. De vloer bestaat uit een mosaiek van klinkers, hetgeen speciaal voor sousterrains een zeer geschikte vloerbedekking is, wegens de sierlijkheid en het gemakkelijke schoonhouden. Eenige gedeelten van dien mosaiekvloer worden met tapijt belegd, b.v. de mode- en de confectieafdeelingen. Toonbanken, stellingen, vitrines enz. zijn evenals in de bovenverdiepingen van mahoniehout en glas. Het publiek bemerkt nauwelijks, of het in het sousterrain is of op de eerste verdieping. Het meest volmaakte van het nieuwe sousterrain zijn de inrichtingen voor ventilatie en verwarming. Bij het vroegere verwarmingsysteem liepen de buizen langs de zoldering, hetgeen wel doelmatig maar niet mooi was. Deze constructie bestaat nog gedeeltelijk aan het noordelijk eind der Statestraat, welk deel voor twee of drie jaren ingericht werd. Toen men het Wabash-sousterrain ging bouwen, verdwenen de buizen langs de zoldering; men maakte horizontale balken, waarin de buizen gelegd werden. Dit was reeds een verbetering, maar bij het bouwen van het nieuwste gedeelte van het sousterrain was de verbetering nog grooter. Daar loopen de verwarmings- en ventilatiebuizen door de groote