is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beambten van een moderne zaak. Om in het belang der zaak te kunnen werken, moet hij het recht en de macht tot doorvoeren van zijn voorschriften en bevelen bezitten, zonder zich eerst tot een hoogere instantie behoeven te wenden. Hij stelt de inkoopslimite voor elke afdeeling vast; hij moet kunnen beoordeelen, of deze of gene inkooper de geschikte artikelen koopt en ze tegen den juisten prijs verkoopt. Dikwijls zal hij stuiten op een afdeeling met een grooten voorraad van onverkoopbare artikelen; de inkooper offert niet gaarne zijn verdienste op om ze kwijt te raken en hier moet de goederenchef optreden. Deze moet beoordeelen, of het tijd is voor een prijsverlaging, ook tegen den wil van den verkooper. De goederenchef werkt tezamen met de inkoopers en afdeelingschefs, met de directie, met den reclamechef; hij neemt besluiten omtrent algemeene uitverkoopen en uitverkoopen van speciale artikelen, omtrent de verschillende etalages in de winkelkasten, in den lichthal en binnen in de magazijnen.

De ruimte in de etalageramen of in advertenties, welke beschikbaar is voor elke afdeeling, regelt zich naar den omzet der afdeeling. De advertenties worden percentsgewijze naar den verkoop berekend; ook de etalageruimte wordt den afdeelingen in rekening gebracht. Daarom moet de inkooper tamelijk voorzichtig zijn bij het annonceeren of het etaleeren zijner artikelen; beide kost de afdeeling geld.

DE AANSTELLING VAN HET PERSONEEL

en het oordeel omtrent de bruikbaarheid der sollicitanten ligt binnen den werkkring van den personeelchef. Een zorgvuldig onderzoek omtrent het verleden van elk employé heeft plaats. Deze moet op een sollicitatiebrief invullen zijn naam, ouderdom, nationaliteit, vakkennis en vroegere betrekkingen. Ook maakt de firma gebruik van informatieformulieren, waarin den vroegeren chefs onder voorwaarde van geheimhouding hun meening gevraagd wordt omtrent den sollicitant.