is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PERSONEELSREGISTER.

Om elk employé worden zorgvuldig aanteekenineen eehouden. Iedere schriftelijke wenk voor door hem aanleeeven

ook elke"aanrnerk i np- 'rth°P zij" naam ingeschreven, maar ok elke aanmerking die hij verdient wegens fouten nalatip--

inHCrif elZ' ?eZC iaatste worden d°or den directeur-generaal onderteekend en de employé moet ze nè het doorlezen eigenhandig onderteekenen, als belofte, de fout niet weer te maken Ook ziektegevallen worden in dat register aLgeteekend en men kan ten allen tijde ook nadat de* betreffende niet mee"

gedrag dïar gewe^sUs.'5' daamit te Wden k°men' hoe zijn

MAATREGELEN TEGEN ONEERLIJKHEID

zijn noodzakelijk, opdat geen goederen afgegeven worden

niet T°rinni lte,rnig betaald is" Toch maë de verkoopbon n et te ingewikkeld ingericht zijn. In de afdeelingen voor

kleine artikelen, luxe- en toiletartikelen, suikerwerk enz. ook bij uitverkoop waar de klanten dikwijls de gewenschtè armen ?n Hp" "r" ^ro,oten hooP moeten uitzoeken, gebruikt men in den „Grand Leader" kasregisters.

Men vermijdt daardoor het oponthoud door het schrijven

ennhMeH^p0ti -0ns brenëen der artikelen naar de kas

en bij die kleine artikelen is ook de controle door het kasregister voldoende. In de afdeelingen voor voorwerpen van grootere waarde is dit systeem niet voldoende.

VERKOOPBONS.

In die afdeelingen wordt elk artikel dat verkocht wordt, hetzij tegen contante betaling, op crediet, of naar huis bezorgd