is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen betaling bij ontvangst (C. O. D.)') afgegeven met een regelmatigen duplicaatbon. Het geschiktste model is ingedeeld in 6 deelen, drie origineelen en drie duplicaten. Het bovenste gedeelte is voor het adres, het middelste voor de aanteekening van goederen en verkoopbedrag, het onderste is voor den inspecteur.

De origineele bon blijft in de zaak. Bij contante verkoopen behoudt hem de caissière, bij credietverkoopen de credietboekhouder. De origineele bon wordt afgestempeld door het credietbureau, het C. O. D.-bureau en dan den inspecteur overhandigd als bewijs, dat de goederen regelmatig geboekt zijn. Van den inspecteur gaat de bon naar het controlebureau.

Het duplicaat van eiken verkoopbon gaat in het pakje van den klant, om in geval van ruilen of vergissing dienst te kunnen doen.

Het derde exemplaar van den bon wordt door den inspecteur afgestempeld en den verkooper teruggegeven, welke daarvoor verantwoordelijk is. Daardoor wordt het vaststellen van elk pakje, van den betreffenden verkooper, het juiste bedrag en den juisten inhoud gemakkelijk gemaakt. Het dient ook als bewijs voor den verkooper, dat de inspecteur de goederen gecontroleerd heeft. Wanneer een verkoopbon vermist wordt, moet eerst naar dien verkoopersbon gezocht worden. Nadat men dezen gevonden geeft, regelmatig ingevuld, maar zonder stempel van den inspecteur, wordt de verkooper voor de vergissing verantwoordelijk gesteld. Alle verkoopbons enz. dragen behalve hun loopend volgnummer ook de nummers der afdeeling en van den verkooper.

BEZORGDIENST.

Bijna elk warenhuis heeft tegenwoordig de inrichting der „parcel chute", een soort rutschbaan, waarop de pakjes van

1) C. O. D. = cash on delivery, betaling bij aflevering.