is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid laten maken. Hiertoe zijn verschillende methoden ingevoerd. In verscheiden zaken is een centrale-ruilafdeeling, waar zich de klant met het te ruilen artikel moet vervoegen en van waar alle ruilbons uitgegeven worden.

In den „Grand Leader" heeft ruilen plaats in de betreffende afdeeling door den afdeelingschef of een inspecteur. In de meeste gevallen waarin artikelen geruild worden, bestaat een oorzaak daartoe, waaruit de inkooper kan gewaar worden, waarom deze of gene goederen niet deugen. De inkooper kan dan den verkooper daarvan op de hoogte brengen. Nadat het voorwerp door de afdeeling weer in ontvangst is genomen, ontvangt de klant aan de afdeelingskas een ruilbon.