is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

employés met hun vrouwen levenslang als woonplaats verleend zonder de minste huur te bedingen. De overlevende echtgenoot heeft tot zijn dood recht op vrije woning. Behalve een kleine belasting moet de bezitter van een huisje door een geringe jaarlijksche vergoeding meedragen in de onderhoudskosten.

DE INRICHTING VAN „AU BON MARCHÉ."

De Bon Marché, die zijn kolossalen bloei in de eerste plaats te danken heeft aan den genialen Aristide Boucicaut, heeft 57 verschillende goederenafdeelingen, 8 in het groote bijgebouw, bestemd voor woninginrichting en huishoudelijke artikelen, de 49 andere rayons in het hoofdgebouw van het warenhuis, in de beneden-, eerste en tweede verdiepingen. Elke afdeeling draagt haar letter en nummer, welke ook aangegeven zijn op de verkoopbons en de kasbons. Het parterre alleen bevat 26 afdeelingen en wel:

1 Letter F. Fantasieartikelen.

2 „ K. Gekleurde wollen stoffen.

3 „ K.S. Rouwartikelen.

4 „ U. Lakens, flanellen.

5 „ L. Katoenen.

6 „ L.P. Voeringstoffen.

7 „ P. Linnen.

8 „ P.C. Witte goederen.

9 „ M. Linnen goederen.

10 „ M.O. Tafel- en huishoudlinnen.

11 » I. Zakdoeken.

12 „ D. Tricotgoederen voor dames.

13 „ D.F. „ „ kinderen.

14 „ D.H. „ „ heeren.

15 „ O. Handschoenen.

16 „ E. Overhemden voor heeren en jongens.

17 „ S. Dassen, doeken enz.