is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door deze inrichting heeft de zaak een doorloopende, nauwkeurige controle over haar clientèle en is in staat aan de hand van dit register dat regelmatig wordt bijgehouden, zich te overtuigen, of alle buitenlandsche koopers haar trouw zijn gebleven, of van nieuwe klanten na de eerste bestelling andere gevolgd zijn, om, zoo niet, door herhaalde aanbiedingen, toezending van catalogi en monstercollecties, de klanten opnieuw over te halen tot koopen in den Bon Marché. In deze kantoren komen alle ingekomen brieven en hier vindt ook plaats de verzending van aangevraagde stalen en goederen.

Door middel van een zeer praktisch ingerichten, eindeloos rollenden lift, bestaande uit boven elkaar hangende vakken, die doorloopend in stijgende beweging zijn en hierbij langs alle verdiepingen van den Bon Marché gaan, komen de verschillende voor verzending bestemde goederen in de expeditiekantoren, worden hier verpakt, en daarna zooals boven vermeld werd door middel van de transportbanden als pakjes op de draaitafel in het eerste sousterrain overgebracht. Meer dan 500 employés zijn werkzaam tot controle van de archieven met het klantenregister, tot het voeren van de boekhouding en voor den dienst in de expeditiekantoren op de derde en vierde verdieping.

RECLAME EN OFFERTEN.

De directie van den Bon Marché hecht groote waarde aan een voortdurende, goedgekozen reclame en offerte in verband met de uitgebreide Fransche en buitenlandsche clientèle. De „Bureaux de publicité", waar de te verzenden stalen en monstercollecties gereed gemaakt worden, hebben een zeer talrijk personeel in dienst. Onder leiding van verscheiden afdelingschefs wordt deze dienst door bijna uitsluitend vrouwelijke employés waargenomen in ruime, goed verlichte lokalen in een afzonderlijk gebouw van den Bon Marché aan de