is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rue du Bac. Behalve door een regelmatige reclame in de dagbladen, in het bizonder op de „jours de solde", de koopjesdagen, en eventueele aankondiging van alle in den loop van het jaar plaats hebbende tentoonstellingen en groote uitverkoopen, wordt het publiek bij die gelegenheden nog op den Bon Marché opmerkzaam gemaakt door groote smaakvolle aanplakbiljetten.

Een der hoofddoeleinden der „Bureaux de publicité" is de regelmatige verzending van catalogi en monsterzendingen aan de clientèle. In zeer duidelijk omschreven, omvangrijke en rijk geillustreerde catalogi worden alle te koop geboden artikelen met hun prijzen aangegeven. In de monsterkamers worden collecties van alle stoffen, welke de zaak nahoudt, tot verzending gereed gemaakt. Hiertoe worden balen stof verbruikt, die machinaal in vierkante reepjes verdeeld worden. Nadat deze op carton geplakt zijn, voorzien van prijzen en verdere bizonderheden, ontstaan op die wijze duizenden staalkaarten van alle soorten stoffen en weefsels, die volgens wensch van den klant in groote of kleine hoeveelheid gratis toegezonden worden. Het klaarmaken van die staalkaarten geschiedt door 200 vrouwelijke bedienden. Deze zitten aan breede tafels, waaraan manden bevestigd zijn, waarin de voltooide, alle gelijke kaarten, verzameld worden. Aan elke tafel wordt een afzonderlijke collectie stoffen geplakt. De Bon Marché zendt zijn geillustreerde catalogi zelfs naar het kleinste dorpje in Frankrijk. De voortdurende reclame, de controle van het klantenregister, de offerten en monstercollecties kosten jaarlijks enorme sommen, maar hierdoor behoudt de zaak doorloopend voeling met zijn clientèle en aan dit principe zoowel als aan een zeer accurate bediening heeft de Bon Marché het te danken, dat hij van alle Parijsche warenhuizen de oudste en trouwste klandisie onder de Fransche bourgeosie bezit.

Warenhuizen.

11