is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en onberispelijke afwerking der bestelde artikelen, ook voor de tijdige aankomst daarvan.

Zoodra de goederen arriveeren, komt een deel hiervan disponibel voor de dagelijksche behoefte; het grootste gedeelte wordt gereserveerd voor de later plaats hebbende tentoonstelling. De eerste groote uitverkoopdagen hebben plaats in Januari na Nieuwjaar, in den vorm van een „Exposition de solde et d'occasion". Bij die gelegenheid worden hoofdzakelijk allerlei stoffen en zijden coupons benevens verschillende artikelen van de laatste maanden van het afgeloopen jaar tegen veel verminderde prijzen ten verkoop aangeboden.

UITVERKOOPDAGEN.

Aristide Boucicaut was als eigenaar van een zaak in nouveautés in zijn tijd de eerste, die begreep, dat alle artikelen, die bij het Fransche publiek met zijn snel wisselende mode niet direct ingang vonden, zoo spoedig mogelijk tegen verminderde prijzen moeten verkocht worden, om niet door langer liggen geheel waardeloos te worden. Hij voerde daartoe de dagen voor gelegenheidskoopjes in, die sinds dien tijd regelmatig om de paar maanden gehouden worden en waarop alies, wat niet ten volle naar den smaak van het publiek is, tot spotprijzen opgeruimd wordt. Hierbij profiteert alleen de kooper, die geen slaaf der mode is, want hij kan een voorwerp, dat in kwaliteit even goed is als een ander, dat dikwijls het dubbele kost alleen omdat het als „dernier cri" geldt, half voor niets koopen.

„EXPOSITION DE BLANC".

De tweede tentoonstelling, in het begin van Februari, „Exposition de Blanc", is de belangrijkste van alle, wegens den