is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een goeden Engelschen coupe en zitten onberispelijk. Alle aangeboden kleedingstukken worden in de eigen ateliers van den Bon Marché door ervaren kleermakers en naaisters vervaardigd.

In Mei volgt de expositie van zomertoiletten, in Juni baden reiscostuums, toiletten voor buiten, alle mogelijke artikelen voor de reis en de vacantie met daarmee verbonden uitverkoop van alle zomernouveautés.

In Juli „Grands jours de solde", van alle sinds het begin van het jaar in prijs verminderde goederen en gelijktijdig opmaken van den inventaris. In Augustus, wanneer de meeste Parijzenaars naar buiten zijn, zouden de warenhuizen leeg zijn, wanneer zij niet schadeloos gesteld werden door het bezoek van massa's vreemdelingen, welke hun inkoopen komen doen in de magazijnen van den Bon Marché, die door hen als een bezienswaardigheid beschouwd worden. September brengt weer de tentoonstelling van tapijten en ameublementen, waar een rijke collectie van tapijten, Oostersche weefsels, meubelstoffen, Chineesche en Japansche kunstvoorwerpen ten verkoop geëtaleerd worden. Voor deze artikelen hebben de magazijnen hun speciale inkoopers in de verschillende landen.

In October begint de algemeene groote tentoonstelling van winternouveautés, die na de „exposition de blanc" de meest belangrijke is. Einde October komen de wintertoiletten, nieuwe modellen van den Bon Marché, tailleurcostuums en bontwerk. In November groote uitverkoop van winternouveautés en in December de laatste tentoonstelling van het jaar, de „étrennes", nieuwjaarsgeschenken, voornamelijk boeken en speelgoederen. Deze tentoonstelling brengt groote winsten op, want alle afdeelingen hebben om dien tijd geschikte cadeautjes en maken zonder uitzondering een grooten omzet. Bizonder mooi is de decoratie van de parterremagazijnen, waar hooge kerstboomen met honderden gekleurde electrische lichtjes, speelgoederen en andere versiering prijken. De geheele aanblik is zoo prachtig, dat omstreeks kersttijd half Parijs zich in den Bon Marché verdringt.