is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanhangsel.

i.

VERSCHILPUNTEN TUSSCHEN WARENHUIS EN WINKEL.

Terwijl wij in het voorgaande de organisatie en de wijze van exploitatie van het moderne warenhuis uiteengezet hebben, opdat onze lezers zich ten behoeve hunner zaken eenige bizonderheden ten nutte kunnen maken of zich door de geheele organisatie tot nieuwe ideeën opgewekt zouden gevoelen, willen wij hier nog eenige punten vermelden, die het tegenovergestelde doel hebben: die wijzen op hetgeen wij niet onvoorwaardelijk van de warenhuizen kunnen overnemen.

In de eerste plaats dient men niet te vergeten, dat de geheele ingewikkelde organisatie van het groote warenhuis noodzakelijk geworden is door den omvang der zaak en zich dus alleen eigent voor zaken van die uitgebreidheid. Er bestaan tegenwoordig een groot aantal specialiteitszaken, die op dezelfde wijze georganiseerd zijn als groote warenhuizen, omdat zij even groote omzetten bereiken en in overeenstemming daarmee een even uitgebreiden vorm van exploitatie noodig hebben. Maar een specialiteitszaak van middelmatigen omvang was wel dwaas, om zoo'n ingewikkelde organisatie maar werktuigelijk over te nemen. Zoolang een zaak niet te groot is, dat de bestuurder haar overzien kan ook zonder de hulpmiddelen der warenhuis-statistiek, tot zoolang behoeft hij er niet zijn toevlucht toe te nemen.