is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot gerechtelijken boedelafstand is toegelaten, wordt als schuldig aan bedriegelijke bankbreuk gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaar,

indien hij ter bedriegelijke verkorting van de rechten zijner schuldeischers:

hetzij lasten verzint of verzonnen heeft, hetzij baten niet verantwoord heeft of verantwoordt, hetzij eenig goed aan den boedel heeft onttrokken of onttrekt;

eenig goed hetzij om niet, hetzij klaarblijkelijk beneden de waarde heeft vervreemd;

ter gelegenheid van zijn faillissement of op een tijdstip, waarop hij wist, dat het faillissement niet kon worden voorkomen, een zijner schuldeischers op eenige wijze bevoordeelt ot bevoordeeld heeft,

niet voldaan heeft of niet voldoet aan de op hem rustende verplichting ten opzichte van het houden, bewaren en te voorschijn brengen van boeken en papieren.