is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de Uitgevers W. L. & J. BRUSSE te Rotterdam is mede verschenen:

Bellettrie.

Antonio (Mr.) Nieuwe Schetsen uit de Tweede Kamer onder het MinisterieKuyper. Met 60 karikaturen van Dirk Nijland. Prijs gecart. f 2,25.

Assche (Piet van) Marcus en Theus. Met omslag- en bandversiering van D. Nijland. Prijs ing. f 2,90, gebonden f 3,50.

Brusse (M. J.) Boefje. Naar het leven verteld door M. J. Brusse. Op veertien steenen in prent gebracht en verlucht met bladversieringen en beginletters door Dirk Nijland. Met een voorrede door Johan de Meester. Gebonden in perkamenten band met gouden stempels. (33 X 27V2 cM., XX -f 166 -f 14 X 4 bladzijden. 14 prenten op Japansch papier, buiten den tekst.)

No. 1—100 épreuves d'artiste, gewaarmerkt door den schrijver en den

teekenaar met hunne handteekeningen. Prijs f 47,50.

No. 101—300 op de snelpers gedrukt en gebonden in linnen f 25,—. *)

Brusse (M. J.) Boefje. Naar het leven verteld. Met een voorrede van Johan de Meester. 8e druk. Met omslag- en bandversiering van Steinlen en een portretschets van den schrijver door D. Nijland. Prijs f 1,50, geb. f 1,90.

Brusse (M. J.) Het Nachtlicht van de Zee. Met een penteekening van Jozef Israëls en een omslagteekening van J. B. Heukelom. Prijs f0,90, geb. f 1,25.

Brusse (M. J.) Achter de Coulissen. Met omslag- en bandversiering van Isaac Israëls. Prijs f 2,40, geb. f 2,90.

Brusse (M. J.) Godsdienst in de Zandstraat. Het Nachtwerk van Jeruel. (10e duizendtal). Prijs f 0,25. Uitverkocht.

Brusse (M. J.) Een dierenkolonie in een Groote Stad. Geïllustreerd door W. F. A. I. Vaarzon Morel. Voorwoord van Dr. J. Büttikofer. 2e druk. Prijs f 1,—, geb. f 1,40.

Brusse (M. J.) Landlooperij. Met een kopergravure van Prof. P. Dupont. Een krijtschets van zijn hand is op het omslag gereproduceerd. Prijs f 1,90, geb. f 2,50.

Carelsen (Geertruida). Noord-Hollandsche Vertellingen. Met omslag- en bandversiering van Kees van Dongen. Prijs f 2,40, geb. f 2,90.

Coenen (Frans). Burgermenschen. Prijs f 2,90, geb. f 3,50.

Dekking (Henri). Op Dwaalwegen. Oorspronkelijke roman. Prijs f 3,25, geb. kop verguld f 3,90.

Dekking (Henri). Getroffenen. Prijs f 3,25, geb. f 3,90.