is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Adama van Scheltema (C. S.) Een weg van Verzen. Prijs f 1,90, geb. f 2,40.

Adama van Scheltema (C. S.) Levende Steden: 1. Londen. 2 Dusseldorp. 3. Amsterdam. Prijs f 1,25*) per deel. Enkele exemplaren op geschept Holl. papier, è f 5,—.

Schutter (Lodewijk de), Verzen f 1,—.

Shelley (Percy Bysshe). Alastor of de Geest der Eenzaamheid. In Nederlandsche Verzen overgebracht door Dr. K. H. de Raaf. Met portret van Shelley. Voorrede door Willem Kloos. Prijs f 0,90,

Gebonden in leder f 1,50.

Liedjes, Wijzen en Prentjes.

Speenhoff (J. H.) Ie Bundel. Prijs f 0,95, geb. f 1,50. *)

Speenhoff (J. H.) 2e Bundel. Prijs f 0,95, geb. f 1,50. *)

Speenhoff (J. H.) 3e Bundel. Prijs f 0,95, geb. f 1,50. *)

Speenhoff (J. H.) 4e Bundel. Prijs f 0,95, geb. f 1,50. *)

Speenhoff (J. H.) 5e Bundel. Prijs f 0,95, geb. f 1,50. *)

Boeken voor Jongens en Meisjes.

Abbing van Houweninge (Mevr. N.) Lente, Zomer, Herfst en Winter. Een sprookje met rijke illustraties van P. Cornelis de Moor. Een Luxe boek voor jonge kinderen op zwaar geschept Hollandsch papier. Prijs f 2,50, geb. f 3,50.

Brusse (M. J.) Een Dierenkolonie in een Groote Stad. Met 25 illustraties van W. F. A. I. Vaarzon Morel en een voorwoord van Dr. J. Btittikofer. Prijs f 1,—, geb. f 1,40.

Gogh-Kaulbach (Anna van) Hektor. De Geschiedenis van een Hond. Fraai geïllustreerd door J. B. Heukelom. Prijs f 0,90, geb. f 1,25.

Heukelom (J. B.) Op en om het Krabbelbaantje. 15 prenten in 5 kleuren, op den steen geteekend. Met vertelseltjes en rijmpjes van Margaretha. Prijs gecart. f 1,25.

Veth (Cornelis). Uzeltje. Een prentenboek in 4 kleuren op den steen geteekend. Prijs gecart. f 1,25.

Kunst, Wetenschap,

Onderwijs en Opvoeding.

Adama van Scheltema (C. S.) De Grondslagen eener nieuwe Poëzie. Proeve van een maatschappelijke kunstleer tegenover het naturalisme en anarchisme, de tachtigers en hunne decadenten. Prijs f 3,90; in halfleder geb. f 4,90.