is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Polman Kruseman (Mr. W.) Frederik Nagtglas, uit zijn werken geschetst. Prijs f 0,50.

Pomes (Dr. H.) Over van Aiphen's Kindergedichtjes. Bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de achttiende eeuw. Met een portret en 32 illustraties. Prijs f 3,90, in linnen gebonden f 4,90.

Raaf en J. J. flriss (Dr. K. H. de) Een nieuwe bundel. Leesboek voor Gymnasia, Hoogere Burgerscholen, Kweek- en Normaalscholen. In linnen band van J. B. Heukelom. Prijs f 1,90.

Krede Ben Heik. .Het boek voor de Geloovigen." 40 vragen en antwoorden over de Leer van .Hersteld Oostersch Israël." Prijs f 0,44.

Roder (J. Ph. L.) Een Gids op nieuwe banen. Leergang voor het natuurteekenen op de lagere school, le, 2e en 3e leerjaar met 22 illustraties, Prijs f 0,60.

Roland Holst (R. N.) Vijftien afbeeldingen in boekdruk van de Wandschilderingen door R. N. Roland Holst in het gebouw van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond te Amsterdam. Met enkele opmerkingen over en korte verklaringen van de muurschilderingen. Prijs f 0,35.

Roland Holst (R. N.) Vijftien fotografieën naar de Wandschilderingen van R. N. Roland Holst in het gebouw van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond te Amsterdam. In halflederen portefeuille, met gouden stempel van C. J. Mensing. Prijs f 60,-.

Rombach Dr. K. A.) De Orthodiagraphie en hare waarde voor de bepaling der Hartfiguur. Academisch proefschrift. (Niet in den Handel).

Ros (J. D.) Het ontwerpen van Vlakornament. Met een voorrede van H. J. de Groot. Met ruim 300 illustraties waarvan 8 in kleuren. Prijs f 3, -, geb. f 3,75 of in 6 stukken a f 0,50. *)

Ros (J. D.) De Nieuwe Richting in het Teekenonderwijs. Prijs f 0,30.

De Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen. Afdrukken van indrukken door .Een onherroepelijk Verlorene". Met een voorrede van Prof. Mr. D. Simons. Prijs f 0,75 (2e druk).

Schönberg (E.) Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren. Uit Amerikaansche, Duitsche en Fransche gegevens samengesteld. Met een voorrede van S. J. Meuwsen, voorzitter van den Middenstandsbond. Toegelicht met illustraties en modellen. Prijs f 1,60, geb. f 1,95.

Schönberg (E.) Administratie en handelskennis voor vrouwen. Wat elke ontwikkelde vrouw dient te weten van Boekhouden en hetgeen ermee in verband staat. Met modellen toegelicht. Prijs 0,90, geb. ? 1,25.

SilleviMAnnie). Een Meisje-Student over „Een Meisje-Studentje". Prijs

Spiekman (H.) en Schotting (L.) Arm Rotterdam. Hoe het woont! Hoe het leeft! le en 2e druk. Uitverkocht.