is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als model voor zijne Waverley-novels, schreef in haren ouderdom: „Ik verbaas er mij over, dat ik thans „zoo veel meer belang stel in de geschiedenis van den „dag dan ik deed, toen ik jong was. Ik interesseer „mij thans veel meer voor den loop der gebeurtenissen „en de nawerkingen der Fransche Revolutie in het laatste „kwart eeuw over geheel Europa dan ik deed, toen „al die Revolutie-berichten nieuw in de dagbladen „kwamen. Waarschijnlijk had ik toen nog geen begrip „van den samenhang en van de verhouding der dingen. „Het was toen, alsof men een insect bij gedeelten onder „een vergrootglas waarnam, maar zonder het dier in zijn „geheel te zien te krijgen." ')• Zoo ten onzent Betje Wolff en Aagje Deken eveneens. Die beiden noemden zich wel „ieverige vrienden der waare Vrijheid," '-) en verklaarden niet zonder trots:

Wij schreven wel met hart en hand,

Voor Vrijheid en voor Vaderland;

Wij keven dikwijls met Oranjen;

We ontmaskerden het loos Brittanjen;

Wij vochten met d'Aristocraat,

Omdat hij onze Vrijheid haat;

Wij toonden, hoe Federalisten Uit eigenbaat ons Recht betwisten;

Ja, de anarchist, die eeuwig woelt,

Heeft onze geeselpen gevoeld

i) Helen Zimmern. Maria Edgeworth, pag. 114. _

ü) Dr. joh. Dyserinck. Brieven van Betje Wolf en Aagje Deken, pag. 294.

8) Ibidem. pag. 302.