is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar gebrek aan directen invloed op de wetgeving waarbij deze zaken worden geregeld; en alzoo bereidden zij, zonder het zeiven oorspronkelijk te willen of te wenschen, mede den weg waarlangs het groote beginsel van gelijkstelling van man en vrouw voor wet en zede ingang vinden kon. Al haar werken en streven is dien tengevolge uitgeloopen op den grooten strijd van het oogen' den gro°ten internationalen strijd om Vrouwenkiesrecht, als om den hefboom, die meer kracht zal schenken om meer goed te doen, als om den sleutel tot al wat dan verder volgt. De studie van het leven dezer vier vrouwen is ook daarom zoo belangrijk omdat die strijd heden ten dage in Engeland het heftigst wordt gestreden. Al moge de wijze, waarop men daar strijdt, ons vreemd zijn in menig opzicht, het is toch ook waar, dat oordeelen moeilijk en veroordeelen ongewettigd is bij zoo veel verschil van volksaard, van staatsregeling en van den vorni der te overwinnen oppositie. Bovenal mag wel worden bedacht, dat het doel dat men daarginds najaagt, ook het onze is, en dat het is geadeld door wegbereidsters als Elizabeth Fry, Florence Nightingale, Josephine Butler, Priscilla Bright Mac Laren. Amsterdam, April 1909.

JOHANNA W. A. NABER.