is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„machtig is om mij te leiden in het pad, dat ik moet „gaan"1).

Haar geheele leven begon nu eene andere richting te nemen; zij wijdde zich aan armbezoek en krankenzorg en richtte in een der bijgebouwen van haars vaders buitenplaats een Zondagsschooltje in voor arme kinderen, dat, met een paar leerlingen begonnen, er weldra een zeventigtal telde, die zij geheel alleen, zonder iets van de hulpmiddelen van ons tegenwoordig klassikaal onderwijs onderwees. Ook trad zij in nauwe betrekking tot de strengere leden van haar Kerkgenootschap; woonde niet alleen de godsdienstige samenkomsten geregeld bij, maar maakte zich ook de in dien kring gebruikelijke eigenaardige spraakwijze eigen en begon de daar voorgeschreven kleeding te dragen. Zij verscheen nu meest, naar ons wordt verhaald, „in een leikleurig gewaad met „in het rijke blonde haar een zwart kanten sluier, die „aan weerszijden van haar gelaat afhing"2). Natuurlijk bracht deze veranderde levenswijze haar soms in moeilijkheden met hare naaste omgeving; maar haar oudere zuster Rachel, die innig aan haar was gehecht, wist die moeilijkheden steeds te effenen en te maken, dat

!) Susannah Corder. Life of Elizabeth Fry, compiled from her journal as edited by her daughters; and from various other sources. 1853. pag. 32.

f) Leben und Denkwürdigkeiten der Frau Elisabeth Fry nach dem Werke der Töchter und andern Quellen. Hamburg. 1850, pag. 23.