is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„komen gezond te gevoelen; want de ziel kan krank „zijn zoo goed als het lichaam." Zij mocht inderdaad eenen echt sluiten, die volkomen gelukkig is geweest en waarin beide echtgenooten in hun werk en in hunne zedelijke en godsdienstige ontwikkeling elkander wederkeerig tot steun zijn geweest.

Joseph Fry, een zeer vermogend man, stond met een jongeren broeder, William Fry, aan het hoofd van een groot Londensch handelshuis. Zijne ouders bewoonden in Norfolk, in de nabijheid van Earlham, een fraai landgoed Plashet genaamd, waar Elizabeth door hare schoonouders met groote vriendelijkheid werd begroet, al trof het haar zonderling, dat zij, die tehuis als al te ernstig had gegolden, hier, in dien kring van strenge, ouderwetsche Kwakers als al te wereldsch werd beschouwd. Maar zij had hare grenzen nu eenmaal wijd en ruim getrokken, teekende zij in haar dagboek aan en maakte zich niet veel uit kleine uiterlijkheden. Lang bleef zij echter niet op Plashet vertoeven. Het handelsbelang eischte, dat Joseph Fry zich vestigde op het terrein zijner werkzaamheid en het jonge paar betrok derhalve in het hart van Londen, in St. Mildred's Court, een oud familie-huis, waar reeds sedert een paar geslachten de zaak der familie Fry werd gedreven. Het huis was ruim en groot en goed gelegen en Elizabeth moest er dadelijk optreden als gastvrouw voor tal van gasten: handelsvrienden van haren echtgenoot, verwanten, die