is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wondering aanstaarden. Hare hooge, indrukwekkende gestalte, de rust, de waardigheid, de reine vroomheid, die uit hare gelaatstrekken straalden, oefenden eenen bijna magischen indruk op de verwilderde vrouwen uit, zoo wordt ons verhaald, en hielden hare gewone woeste wijze van optreden in bedwang. Zij sprak tot haar eenige vriendelijke woorden van vrede en van hoop zonder te zinspelen op haar misdrijf en gaf haar te kennen, dat zij niet was gekomen om te veroordeelen maar om op te richten. Het geluid reeds harer zachte, welluidende stem deed de vrouwen met aandacht luisteren. Toen zij, na eenige kleedingstukken te hebben uitgedeeld, weder heen wilde gaan, drongen de gevangenen dicht om haar heen, als wilden zij haar met geweld tot blijven dwingen. „Nu komt gij zeker nim„mer terug," riepen zij. Zij beloofde haar, dat zij het wel zoude doen; en zij heeft woord gehouden, al zoude het nog vier volle jaren duren eer zij zich geheel aan haar kon gaan wijden.

Voorloopig waren het nog andere dingen, die al haren tijd en hare onverdeelde aandacht eischten: ziekte en dood van personen, die haar zeer lief waren, van een vijfjarig dochtertje vooral: de zorg voor de opvoeding harer kinderen, eene taak, die haar te zwaarder woog naarmate deze ouder werden en hunne karakters met hunne beslissende eigenaardigheden zich vormden : haar zwakke gezondheid en herhaalde krankheden, waardoor