is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„spoedig weder hier zult zijn. Ons huis ziet er zoo „prettig uit, als een huis maar kan doen; zoo netjes, „zoo vroolijk en zoo vriendelijk; — maar het mist „zijne bewoners heel erg." Wat later, tegen den tijd, dat zij de meisjes weder thuis verwachtte, schreef zij haar: „Uwe brieven geven ons veel genoegen. Ik „hoop, dat gij nu ook verder uw best zult doen in „alles wat uwe ontwikkeling betreft, niet alleen om u „zeiven maar ook om onzentwil. Ik zie uwe thuiskomst met vertrouwen tegemoet, daar ik nuttige en „flinke hulp in u hoop te vinden. U wacht een wijd „veld van aangenaam en practisch werk als wij in het „aanstaande voorjaar weder mogen samen komen. „Ieder van u zal haar eigen aandeel hebben in de „huishouding en in de zorg voor de kinderen en voor „de armen; — ook tijd voor verdere studie en voor „uitspanning. Ik geloof, dat het zoo voor meisjes niet „beter kan. Plashet is zulk een lieflijk thuis, alles ziet „er zoo vriendelijk uit en uw kamertje is zoo behage„lijk, dat ik in de verzoeking ben om het zelve als „zitkamer in gebruik te nemen. Het is nieuw gemeubeld en het ziet er werkelijk beeldig uit. De armen „en de schoolkinderen zullen zich ook wel over uwe „terugkomst verheugen, want ik heb uwe hulp daarbij „hard noodig en dan hoop ik het nog te beleven, dat „ik u onze gevangenissen en ziekenhuizen kan binnen „leiden. Daarom omgordt uwe lendenen en waakt.