is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergezeld; en na den bewaker te hebben verzocht zich te verwijderen , bracht zij verscheidene uren onder de gevangenen door. Zij las en verklaarde haar de gelijkenis van de arbeiders in den wijngaard uit het 20ste Hoofdstuk van Mattheus en stond uitvoerig stil bij de arbeiders, die ter elfder ure waren gehuurd, om er op te wijzen, dat Christus bereid is zondaren te redden ook al hebben zij het grootste deel van hun leven ver van Hem verdaan. Sommige vrouwen vroegen belangstellend, wie Christus was? Anderen zeiden te vreezen, dat het nu toch eenmaal te laat voor haar was. Met eenen blik vol ontferming op de half naakte, hongerige, ziekelijke kinderen, die de vrouwen bij zich hadden en die wegkwijnden door gebrek aan voeding, aan frissche lucht en aan beweging, wees zij haar vervolgens op de gevolgen, die het verkeer in eene verdorven omgeving voor hare kleinen hebben moest en sloeg haar voor eene school voor de kinderen op te richten. Met vreugdetranen gingen de vrouwen op dit voorstel in; haar moederlijk gevoel was nog eene zachte plek in haar verhard gemoed en met fijne menschenkennis had Mrs. Fry daar het aanknoopingspunt voor hare pogingen om haar zeiven op te heffen gezocht. Zij verliet haar nu met de aanmaning de zaak wel te overwegen, daar zij zonder hare eigene krachtige medewerking niets voor haar zoude kunnen doen.

Toen Mrs. Fry den volgenden dag weder keerde,