is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„dames, gij ziet uw materiaal voor u." Wat dezen van dat materiaal hebben gemaakt, blijkt wel uit tal van sedert ingekomen brieven van dankbetuiging van vrouwen, die bruikbaar en geschikt de gevangenis verlieten, eene betrekking vonden, ook wel huwden en meermalen uit eigen kleine middelen nog iets hebben bijgedragen voor het werk onder hare vroegere lotgenooten; soms bij gedeelten afbetalend wat aan haar zeiven was ten koste gelegd en wat Mrs. Fry haar dan nimmer kwijt schold, het integendeel dankbaar aanvaardende. Door het gevangenisbestuur werd een oud , buiten gebruik gesteld waschhuis gereinigd, gewit en ingericht en zoodra dit gereed was, werden een zeventigtal gevangenen, die geschikt schenen om een begin mede te maken, voor het verzamelde comité geroepen. Mrs. Fry sprak haar ernstig toe, allereerst het licht latende vallen op wat de dames prijs gaven om haar te komen onderrichten en daaruit toelichtende het groote onderscheid tusschen een ordelijk en deugdzaam leven met de daaraan verbonden vredige gemoedsstemming en het leven, dat zij, de gevangenen, hadden geleid en waarvan de bezoldiging reeds nu, in het tegenwoordige, ellende en ondergang was. Zij zeide haar, dat de dames waren gekomen, gedreven door het verlangen om haar te redden van zonde en schuld en om haar mede te deelen de kennis, die zij zeiven door hare opvoeding en door de betere omstandigheden, waarin