is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opzichteres, monitor, gekozen en aangesteld. Toen dit was afgeloopen, las eene der dames uit het 13de Hoofdstuk van Lucas de gelijkenis van den onvruchtbaren vijgenboom, dien de eigenaar wilde doen omhouwen, omdat hij zonder nut plaats besloeg in zijnen wijngaard; maar waarvoorde wijngaardenier bad: Heer, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben; en indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan; maar indien niet, zoo zult gij hem namaals uithouwen. Na een oogenblik van diep zwijgen om naar de wijze der Kwakers een iegelijk gelegenheid te geven tot stil gebed, verlieten de dames vervolgens de zaal.

7". That the monitors not only overlook the women in their own classes, but, if they observe any others disobeylng the rules that they inform the monitor of the class to which such persons may belong, who is immediately to report to the matron and the deviations to be set down on a siate.

8°. That each monitor breaking the rules shall be dismissed from her office and the most suitable in the ciass selected to take her place.

9". That the monitor be particularly careful to see that the women come with clean hands and faces to their work and that they are quiet during their employment.

10'. That at the ringing of the bell at 9 o'clock in the morning the women collect in the workroom, to hear a portion of Scripture read by one of the visitors, or the matron; and that the monitorsafterwards conduct the classes thence to their respective wards in an orderly manner.

11». That the women be again collected for reading at 6 o'clock in the evening, when the work shall be given in charge to the matron by the monitors.

12". That the matron keep an exact account of the work done by the women and of their conduct.