is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sedert kwam bij afwisseling ééne van haar geregeld iederen dag terug. Den eersten tijd was er nog geene matrone of bezoldigde hoofdopzichteres en ééne, soms twee leden der Vereeniging leidden zeiven de werkzaamheden. Dikwijls waren zij reeds daar als de gevangenen nog sliepen om den ganschen dag bij haar te blijven tot de nacht inviel, geen ander voedsel nuttigend al dien tijd dan wat zij in een korfje hadden medegebracht, om in dit opzicht niet al te bevoorrecht te schijnen. De gevangenen, die aan het onderricht in de arbeidsschool deel namen, werden geregeld om negen uur door het luiden eener klok samengeroepen om te luisteren naar het voorlezen van een deel der Heilige Schrift, waarbij de monitors, ieder voor haar groep, aansprakelijk waren voor een ordelijk binnen komen en een rustig gaan zitten, alsook voor een ordelijk uitééngaan na afloop der bijbellezing, waarna de vrouwen, ook weder in groepen, aan haar werk werden gezet. Eene van haar had in opdracht te waarschuwen als vrienden of betrekkingen eene der gevangenen wenschten te spreken, haar naar het traliehek te geleiden en onmiddellijk daarna weder te doen terugkeeren. De groote vraag was nu, hoe aan geschikt werk te komen voor zoo vele handen. Om te beginnen deed Mrs. Fry de allernoodzakelijkste kleedingstukken voor de gevangenen door dezen zelf vervaardigen, waartoe de kosten werden gedragen door giften uit