is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog werd kaart gespeeld, wat zij haar zoo plechtig hadden beloofd te zullen nalaten. Zij riep de vrouwen voor zich, vertelde haar wat zij had vernomen: deelde haar mede, dat zij reden had om te vreezen, dat het waar was: schilderde haar de kwade gevolgen van het spel door de stoornis, die het gaf, door den afkeer van geregeld bezig zijn, die er door werd gevoed, door den tegenzin in gezetten, arbeid die er door werd gewekt: klaagde haar, dat het haar diep had gegriefd dit te moeten hebben vernemen en besloot met te zeggen, dat zij het als een persoonlijk bewijs van waardeering zoude beschouwen als zij eerlijk en oprecht genoeg waren om haar de kaarten uit te leveren. Zij verwachtte echter niet, dat de vrouwen dit zouden doen, omdat zij daarmede zich zeiven zouden verraden; maar kort nadat zij zich had teruggetrokken in het kamertje, dat den leden van het comité voor haar persoonlijk gebruik was ingeruimd, werd er zachtjes aan de deur getikt. Binnen kwam een meisje, dat bevend en schreiend haar berouw kan betuigen, dat zij haar woord had gebroken ten opzichte van de vrijwillig aangenomen regels en Mrs. Fry een spel kaarten overlegde. Weinige oogenblikken later kwam er weder een en nog een , totdat Mrs. Fry vijf spellen kaarten in handen had. die zij voor hare oogen verbrandde, haar tevens verzekerende, dat dit later niet tegen haar zoude gelden, maar haar veeleer op andere wijze zoude worden aan-