is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gerekend. Eenige dagen later bracht zij eenige kledingstukken mede en schonk het meisje, dat het eerst met hare kaarten was komen aandragen, eenen mousselinen halsdoek. Tot hare verwondering antwoordde het meisje, dat zij om verontschuldiging verzocht, als zij te vrijmoedig was, maar dat zij toch wilde zeggen, dat zij teleurgesteld was; zij had namelijk gehoopt, dat Mrs. Fry haar eenen bijbel zoude schenken met haren naam eigenhandig ingeschreven. Mrs. Fry haastte zich aan haar verlangen te voldoen. Het meisje was vroeger een der onhandelbaarsten geweest en had zich bijzonder slecht gedragen, toen zij voor den rechter moest verschijnen om te worden veroordeeld. Haar gedrag was sedert voorbeeldig en wettigde de verwachting, dat zij eens nog een geschikt lid der maatschappij zoude kunnen worden. — Onder elkander plachten de gevangenen te zeggen, dat het veel erger was om voor Mrs. Fry te verschijnen dan voor den rechter. Zij zelve verklaarde later, toen zij door eene Commissie uit het Lagerhuis over haar werk werd ondervraagd: „Ik heb „inderdaad onbeperkten invloed op haar; en toch be„zigen wij enkel goede woorden, nimmer eenigen dwang. „Ik heb nooit eenige bestraffing toegediend behalve die „van niet in tegenwoordigheid van het dames-comité „te mogen verschijnen; en toch geloof ik, dat het niet „mogelijk is een goed bestuurd huis te vinden, waar „de eenmaal gestelde regels stipter worden nageleefd."