is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij paste op ruime schaal belooningen toe. De vrouwen kregen niet alleen loon voor het werk, dat zij afleverden, maar ook goedkeuringen voor gedrag en vlijt en als een zeker aantal goedkeuringen was behaald, ontvingen zij als prijs een kleedingstuk of een bijbel. Maar het allervoornaamste, hield Mrs. Fry vol, was de zorg voor geregeld werk. „Hoe wij haar ook onderlichten, als zij niets om handen hebben en haren tijd „in ledigheid moeten doorbrengen, vervallen zij onred„baar van kwaad tot erger." Tweemaal per dag werd bijbellezing gehouden, verhaalde zij bij die gelegenheid nog verder. Velen leerden lezen in den bijbel. „Dat „heeft eene verwonderlijke uitwerking," voegde zij er aan toe. „Nog nooit heb ik de Heilige Schrift met „zulk eene brandende begeerte zien ontvangen. Als „ik haar zeg, dat ik ga voorlezen, snellen zij achter „mij de trap op, als gold het eene uitspanning, die ik „haar ging bezorgen."

Mrs. Fry en hare gezellinnen deden wat zij konden om hare onderneming geheim te houden en alle stoornis en opzien te vermijden. Alleen aan eenen persoonlijken vriend van Mrs. Fry werd het vergund de school te bezoeken, nadat deze veertien dagen in gang was geweest. „Ik hoorde noch schreeuwen, noch „vloeken," schrijft hij, „toen ik de plek naderde, die „vroeger met recht een hel op aarde kon worden ge„noemd. Op de binnenplaats, waar vroeger vrouwen,