is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„het lezen der Heilige Schrift; al was het in dit geval „wel niet geheel te vermijden geweest door het onverdachts binnen treden van personen, wien eerbied toe„kwam als zijnde over haar gesteld om recht te doen. „Op die wijze hield zij met de haar kenmerkende „christelijke bedachtzaamheid de geheele vergadering in „bedwang, zoowel de gevangenen, die velen der magistraatspersonen maar al te wel van aanzien kenden, „als dezen zeiven, die verbaasd en geroerd waren „door eene mate van decorum, die zij binnen deze „muren niet voor mogelijk hadden gehouden. Na de „lezing volgde het gewone oogenblik van zwijgen en „stil gebed en daarna verlieten de vrouwen in groepen, „ieder met haar opzichteres, de zaal".

Eene lange, ernstige bespreking met Mrs. Fry volgde. Zij stelde daarbij als basis voor eene geschikte regeling, dat vrouwen behoorden te staan uitsluitend onder toezicht van vrouwen, van de wachteres tot de leden der inspectie, die zij hoopte dat de Regeering zoude instellen, dat de omgang met vrienden en betrekkingen zooveel doenlijk moest worden beperkt, dat de gevangenen van dezen afhankelijk moesten zijn noch voor hare voeding noch voor hare kleeding, dat arbeid een deel van haar straf moest zijn en haar moest worden verschaft: dat de opbrengst daarvan voor een deel moest worden opgelegd om haar te worden uitgekeerd bij het verlaten der gevangenis, dat een ander deel