is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar moest worden uitbetaald als loon om daarmede te kunnen koopen kleine versnaperingen als thee en suiker en het overige deel vervallen aan de gevangenis als bijdrage voor haar onderhoud: dat zij moesten worden ingedeeld in groepen, zooveel mogelijk naar den aard van haar misdrijf en met eene van haar, een zelf gekozen monitor, als verantwoordelijk persoon aan het hoofd. De lord-mayor en de sheriffs, diep getroffen door wat zij hadden aanschouwd, bleken vol ijver om haar het werk zooveel slechts in hun macht stond te vergemakkelijken. Een cel werd te harer beschikking gesteld om onwilligen te doen opsluiten; maar daar hoopte zij nimmer gebruik van te moeten maken. Aangenamer was het haar, dat, op haar verzoek, de wacht in het gebouw op eene plaats vanwaar de soldaten ook de binnenplaats konden overzien en daardoor de vrouwen onrustig en woeiig maakten , elders werd opgesteld. Plannen voor den bouw van een schoollokaal, van keukens en waschgelegenheden kwamen ook in behandeling, maar stuitten voorloopig nog af op finantieele bezwaren. Wel werd echter reeds dadelijk door het gevangenisbestuur eene hoofdopzichteres, matrone, aangesteld met een salaris, waaraan het dames-comité uit eigen middelen nog £ 20 toelegde.