is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

adhaesie aan dit wetsontwerp betuigden , werd het door het Hoogerhuis verworpen; maar toch is onder den druk der openbare meening de doodstraf sedert nimmer meer op dit misdrijf toegepast, zelfs gaandeweg nog verder beperkt, tot zij in Engeland nu nog alleen maar geldt voor moord en hoogverraad.

Wie gratie kreeg van de doodstraf, werd veroordeeld tot transportatie. Ook deze zaak gaf Elizabeth Fry veel zorg. De ongelukkige vrouwen, die daartoe werden veroordeeld — en voor wie het eene aangenomen gewoonte was om aan den vooravond van haar vertrek al waar zij hand op konden leggen, vensters, huisraad, kleederen te vernielen en te verscheuren, — plachten, velen van haar geboeid, van de gevangenis naar de plaats van inscheping te worden vervoerd in open karren ten aanschouwe van eenen grooten toeloop van volk, dat daarbij weinig minder rumoerig en uitgelaten te keer ging dan de veroordeelden het zeiven deden. Ook hierin wilde Mrs. Fry trachten verbetering aan te brengen. Zij verkreeg van den gevangenisdirecteur, dat de vrouwen, ongeboeid, zouden worden vervoerd in gesloten wagens en stelde zich borg, dat zij zich dan ordelijk en rustig zouden gedragen. Den vrouwen beloofde zij, dat zij en een paar andere dames haar zouden vergezellen naar de haven van Deptford, waar het schip voor hare overbrenging gereed lag. Dien avond werd het gewone ruwe tooneel niet afgespeeld;

4*