is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en den volgenden morgen reed de lange stoet gesloten wagens, besloten door een rijtuig, waarin Mrs. Fry met twee gezellinnen was gezeten, in alle stilte af. Toen zij met dezen de gevangenen aan boord van het transportschip de Maria had gebracht, en daar reeds vele veroordeelden uit andere gevangenissen aanwezig vond, ontzette zij zich over de enge ruimte , waarbinnen een honderd-dertigtal vrouwen voor eenige weken moesten worden opgehoopt als vee, om reeds enkel uit verveling te komen tot schelden en vechten, tot het ophalen harer vroegere geschiedenis, tot het roemen in bedreven kwaad en tot het beramen van nieuw. Allereerst stelde zij nu voor de vrouwen te verdeelen in groepen en klassen onder zelf gekozen opzichteressen, zooals dat nu in Newgate gebruikelijk was geworden en dat plan vond ook bij de andere vrouwen bijval. Zooveel doenlijk werden zij nu naar leeftijd en naar den aard van haar misdrijf verdeeld in twaalf groepen , die ieder hare eigen plaats in het vooronder kregen. Dit was een begin van orde. Maar hoe nu nog aan bezigheid te komen? De vrouwen klaagden zeiven over het vooruitzicht van weken lang niets om handen te hebben. Plotseling werk te vinden voor een honderd-dertig vrouwen scheen welhaast eene onmogelijkheid; zoo het gouvernement het al wilde verstrekken, het zoude van geen nut zijn, omdat er niemand was aangesteld om de verantwoordelijkheid voor de aflevering te dragen.