is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ment of female Prisoners. Naar zij in de voorrede van dit werkje betoogt, was wat voor het toezicht op gevangenissen gold, ook van toepassing op gasthuizen, krankzinnigengestichten en werkhuizen, daar in die inrichtingen toezicht van vrouwen om geheel dezelfde redenen eveneens onmisbaar is. Achtereenvolgens bespreekt zij dan de houding door de bezoeksters aan te nemen tegenover de gevangenen en tegenover het gevangenisbestuur; de noodzaak van de aanstelling van uitsluitend vrouwelijk personeel, van klassenindeeling, van onderricht en werkverschaffing; de eischen van medische hulp, voeding, ligging en kleeding; en ten laatste de zorg voor ontslagen gevangenen. Doel moet zijn betoogt zij telkens op nieuw, de verbetering der gevangenen: daaraan moet al het andere ondergeschikt worden gemaakt.

Voor haar lag de kracht daarbij in vereeniging. „Als in ieder district, in iedere parochie", schrijft zij, „vrouwen op geregelde tijden samen kwamen om de „toestanden in hare naaste omgeving te bespreken en „dan den arbeid der Christelijke liefde onderling te „verdeelen naar gelang van ieders bijzondere geschiktheid, dan zouden zij met minder tijd en minder moeite „meer kunnen bereiken dan zij vooraf mogelijk hebben „geacht; en in plaats dat haar werk in haar gezin er „onder leed, zouden zij daartoe terugkeeren verfrischt „van geest en aangezet om dien te volbrengen met