is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vreemd treft het den tegenwoordigen lezer haar daarbij ook te hooren berekenen, dat afzonderlijke gevangenissen voor vrouwen tevens eene groote besparing van kosten zouden medebrengen, omdat aldaar de ruimte per hoofd zooveel minder kon zijn dan in gevangenissen voor mannen en ook omdat vrouwelijk personeel zooveel lager kon worden gesalarieerd. Even noodzakelijk haast als de scheiding van mannen en vrouwen, achtte zij de indeeling in reeds veroordeelden en in haar die het nog niet waren, omdat het verkeer met wie reeds was verhard in het kwaad zoo uiterst gevaarlijk was voor wie pas voor de eerste maal daartoe verviel, of er misschien slechts ten onrechte van werd verdacht. Eene verdere indeeling der veroordeelden in vier klassen naar gelang van den aard van het bedreven misdrijf kon dan dienen om door het toekennen van zekere kleine voorrechten, eenigszins betere kleeding bijv., haar, die in een lagere klasse waren ingedeeld, te prikkelen om naar verhooging te streven.

Bij het onderricht zocht zij de grootste opvoedende kracht in voorlezen uit den bijbel: maar alleen van meer eenvoudige gedeelten uit het Nieuwe Testament en uit de psalmen; vooral van die gedeelten, die het volle licht laten vallen op de verlossing, die een zondig menschdom wordt geboden door eenen gekruisten Zaligmaker en die wel berekend zijn om de begraven hoop van de ergste zondaars tot nieuw leven te wekken. De