is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„worden wonderen gewerkt, naar het schijnt; en in ..Petersburg, waar, naar het heette, bij dat barbaarsche „volk niets ten goede kon worden verricht, is het „resultaat in sommige gevangenissen verwonderlijk te „noemen."

IV.

Nog in verschillende andere richtingen breidde Mrs. Fry's werk zich uit. Haar gevangenisbezoek voerde hare gedachten altijd weder terug naar het groote probleem : hoe toch zooveel zonde en schuld te voorkomen ; en haar verlangen om te redden, eer het te laat was, dreef haar tot de oprichting van toevluchten voor dakloozen, van eene vereeniging ten behoeve van verwaarloosde kleine meisjes, die nog niet tot kwaad waren vervallen, maar het dreigden te doen; en daaruit volgde de stichting van verschillende asylen voor meisjes, jonge vrouwen en ontslagen gevangenen te Dublin, te Liverpool, en ook op het vasteland van Europa. Eens dat zij, door al haar arbeiden uitgeput naar het lichaam hoewel allerminst naar den geest, tot herstel van gezondheid te Brighton vertoefde, ondernam zij de oprichting van eene leesbibliotheek voor de kustwachters, die zij daarop eenzame, afgelegen plaatsen langs het strand zag blootgesteld aan eene eindelooze afzondering en verveling met de daaraan verbonden verzoeking tot drankmisbruik. Toen zij de zaak een-