is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ons kan overkomen: de verlegenheid , die er uit voortvloeit is zoo groot en zoo niet te overzien in hare gevolgen; de verandering, die er aan is verbonden, is „zoo diep en het leed zoo overstelpend. Iemand, die „dit niet heeft doorgemaakt, kan niet weten wat ik er „bij heb gevoeld. Tegenover groote smarten heb ik mij „nooit zoo weerloos gevoeld; daar kon ik over heen „zien; maar de kleinere dingen, de scheiding van onze „bedienden, van onze armen, van onze school, van „ons lieve Plashet, die overweldigen mij. De lichtzijde „van dit alles is, dat ik zoo heerlijke hulp en kracht

„heb gevonden in het gebed Al onze kinderen en

„en aangetrouwde kinderen, mijne broeders en zusters „en vele vrienden, ook onze bedienden , zijn ons tot „grooten troost." Het aanbod van eene harer zusters om tijdelijk een paar harer dochters tot zich te nemen sloeg zij af. „Het is beter voor haar, dat zij dezen „drinkbeker met ons drinken," antwoordde zij.

Plashet werd verkocht. Het oude huis in St. Mildred's Court werd overgedragen aan den oudsten zoon, nu ook gehuwd, die er met zijnen vader de oude zaak zoude voortzetten; Joseph Fry zelf betrok met zijn gezin een klein huis in Upton-Lane, even buiten Londen. „Wij zijn bijna geheel op orde in ons nieuwe huis," schreef Mrs. Fry in October 1829, „het huis is vroo„lijk en gemakkelijk; ik ben zeer dankbaar voor dit te„huis. De tuin is niet groot, maar ik ben toch zoo