is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„vrouwen, Mevrouw Murten en Mejuffrouw de Graves „en door eenige heeren. Deze allen ontvingen ons „met groote hartelijkheid en leidden ons de gevangenis „rond. Maar zoo iets vreemds heb ik nog nooit ge„zien. Verdieping op verdieping met trappen, die „niet veel meer dan ladders waren en heel boven, „onder de dakpannen, vonden wij drie groote arbeids„zalen, waar vrouwen bezig waren. Twee van die „zalen stonden onder vrouwelijk toezicht, de derde was „geheel zonder opzicht. Wij spraken de vrouwen toe „en zij schenen diep getroffen. Blijkbaar hadden de „bezoeken van de dames bij alle nadeelen, die aan de „inrichting waren verbonden, eene goede uitwerking." Te Amsterdam vertoefde zij vier dagen en bezocht er het Buitengasthuis, waar zij de verpleging der krankzinnigen „allerbedroevendst" noemde. Te Utrecht daarentegen was zij vol lof over de haars inziens voortreffelijke inrichting van het krankzinnigengesticht. Te Utrecht hield zij ook eene samenkomst met de Oudsten der Heinhuttergemeente te Zeist om dezen op te wekken tot uitbreiding van werkzaamheden door opleiding van liefdezusters voor den dienst in ziekenhuizen en gevangenissen. Te Zwolle was zij verrukt over de voortreffelijke armenscholen aldaar, omdat er ambachtsonderricht aan verbonden was.

Haar naam en haar werk waren nu zoo populair geworden, dat haar tocht dikwijls een triomftocht

7