is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geleek. Op verschillende plaatsen verdrong de menigte zich om haar hötel, om hare koets ten einde haar te zien. Te Kopenhagen was zij de gast der koningin, die haar in haar eigen rijtuig rond leidde naar scholen en gestichten en haar aan tafel deed aanzitten naast den koning. Haar laatste bezoek aan het buitenland gold Parijs, waar zij den winter van 1843 doorbracht, zich verblijdende in den beteren keer, dien de dingen ook in Frankrijk begonnen te nemen onder den invloed vari mannen als Guizot, Carnot, de Pressensé en met medewerking van vrouwen als de hertogin de Broglie, de hertogin van Orleans, en de moeder van deze, de groothertogin van Mecklenburg en anderen. Wetten, waarbij de galeistraf werd vervangen door dwangarbeid, waarbij de veroordeeling tot eenzame opsluiting niet mocht worden uitgesproken voor levenslang, noch toegepast op wie den leeftijd van zeventig jaar had bereikt, zag zij toen met groote dankbaarheid als practisch resultaat van haar streven door de Chambre des Députés bekrachtigen.

Zoo zochten vorsten en vorstinnen, staatslieden en philanthropen, schrijvers en schrijfsters, Roomsch-Katholieke geestelijken, predikanten en rabbijnen allerwege in betrekking te komen met de kwakeres. Volgens hare aanwijzingen werden gevangenissen gebouwd te Berlijn, te Münster in Westfalen, te Ratibor in Silezië, te Koningsbergen, te Dusseldorp. De door de Engelsche